PHÂN TÍCH | Phân tích ngành


Lọc theo: Sàn Tất cả | Nhóm ngành Tổng | Bình quân

Tổng quan Giá Thống kê chính
Nhóm ngành / Ngành Công ty CPĐLH (triệu) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Đóng cửa Gía cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
- Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 19 135.0 1,504 4.2% 11.1 13.4 7.8 706.1 0.6% -0.27 432 26.86 0.77
112.2 1,552 3.0% 13.7 24.0 6.4 427.4 0.4% -0.16 734 19.29 0.86
294.7 2,304 5.5% 7.8 11.0 5.5 2,035.0 0.8% -0.47 80 100.01 0.63
13.6 247 4.8% 18.2 33.1 8.9 26.7 0.7% 0.34 3,546 12.87 2.56
- Trồng trọt 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Chăn nuôi 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Trồng rừng và khai thác gỗ 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Ngư nghiệp, săn bắt 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Khai khoáng 46 40.2 652 11.7% 16.9 23.4 12.0 314.2 0.6% 0.04 290 18.85 0.58
22.6 184 4.0% 8.9 18.9 5.6 158.0 0.3% -0.67 563 8.87 0.81
225.3 5,336 19.8% 24.1 30.1 13.8 1,770.6 0.8% 0.58 -264 -49.11 0.43
- Khai thác dầu mỏ, khí đốt 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt) 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Tiện ích cộng đồng 35 116.5 9,166 9.9% 74.0 74.0 23.2 72.3 0.1% 1.76 3,243 12.85 2.25
73.0 1,871 14.2% 23.7 27.6 19.2 56.1 0.1% 0.32 2,509 10.22 1.62
270.6 32,182 6.1% 117.6 117.6 20.6 124.4 0.0% 2.41 4,010 13.49 2.68
59.0 1,435 13.8% 24.2 28.8 18.7 44.1 0.2% -0.10 621 39.79 1.27
- Phát, truyền tải và phân phối điện năng 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Nước, chất thải và các hệ thống khác 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Xây dựng và bất động sản 219 75.9 3,385 16.2% 42.6 42.6 11.4 414.6 0.4% 1.27 1,065 23.30 1.73
14.1 478 7.9% 30.5 38.0 11.7 72.6 0.4% 0.11 3,578 10.25 1.89
44.2 1,546 15.2% 36.0 44.3 11.1 227.3 0.3% 0.18 626 46.81 3.16
32.6 919 37.1% 28.2 31.5 5.7 165.2 0.5% 0.43 3,142 8.88 1.34
180.4 8,554 16.2% 46.0 46.0 6.4 979.9 0.5% 1.97 826 25.89 1.48
160.0 6,016 6.3% 37.7 38.2 35.8 142.6 0.1% 0.01 - - -
- Xây dựng nhà cửa, cao ốc 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Nhà thầu chuyên môn 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bất động sản 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất 273 55.3 3,635 21.0% 64.0 65.0 24.6 166.8 0.3% 0.58 3,493 16.69 3.49
112.0 13,360 26.0% 112.3 115.3 22.4 260.9 0.4% 0.65 4,510 24.08 6.18
14.4 807 7.7% 55.6 90.7 22.1 9.5 0.0% 0.06 1,997 16.54 1.68
35.6 469 15.9% 13.5 14.8 1.6 154.1 0.5% 0.27 1,275 10.17 0.94
22.2 459 31.4% 20.8 23.5 13.2 196.4 0.7% 0.06 2,573 8.68 1.08
13.9 215 3.4% 16.2 21.1 11.2 64.4 3.4% 0.65 1,749 9.83 1.07
11.4 266 12.8% 22.2 29.0 17.9 17.2 0.0% 0.33 2,008 13.22 1.45
1.6 10 0.2% 6.3 13.4 5.9 0.1 0.0% -0.84 445 17.72 0.79
42.6 878 7.5% 19.7 28.9 19.1 7.8 0.0% -0.36 774 14.21 0.98
55.5 1,870 15.7% 33.8 38.3 25.1 128.2 0.1% 0.50 2,474 14.28 2.03
33.3 1,029 14.9% 29.8 39.2 28.5 170.8 0.5% -0.04 2,571 12.36 1.87
23.8 733 5.9% 27.4 37.5 17.8 59.6 0.1% 0.71 1,626 13.81 1.76
180.7 8,485 31.1% 47.1 49.6 8.1 691.0 0.3% 1.75 4,362 7.34 1.96
29.8 2,959 28.3% 99.7 99.7 4.5 149.6 0.4% 2.51 3,990 19.72 3.92
14.4 431 2.2% 29.9 35.6 12.1 12.6 0.0% 1.97 3,074 11.74 1.97
33.3 141 -0.8% 17.6 20.3 15.8 2.5 0.0% -0.22 885 10.86 1.03
35.0 745 11.2% 21.1 26.3 5.9 89.0 0.4% -0.17 3,640 12.33 2.12
15.8 129 3.4% 8.1 12.3 0.5 14.3 0.0% -0.44 -971 31.64 0.88
98.7 547 10.7% 5.6 7.2 2.0 617.6 0.3% -0.06 1,494 8.51 1.01
19.2 1,084 17.4% 56.6 71.9 13.5 14.3 0.0% -0.33 2,671 24.85 3.85
- Sản xuất thực phẩm 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất đồ uống và thuốc lá 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất sợi, vải 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm dệt 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm may mặc 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm da và liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm gỗ 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất giấy 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- In ấn và các hoạt động hỗ trợ 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất xăng dầu và than đá 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất hóa chất 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất thiết bị, máy móc 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất các sản phẩm điện tử, vi tính 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất phương tiện vận tải 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Sản xuất khác 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bán buôn 68 54.9 2,025 9.7% 36.9 38.7 7.0 314.5 0.3% 3.34 2,266 15.18 2.27
39.3 545 10.2% 13.9 15.6 8.6 226.5 0.4% 0.14 2,206 8.23 1.24
72.7 4,145 9.9% 57.0 59.6 8.6 276.7 0.2% 5.83 2,462 16.89 2.64
165.4 413 3.1% 2.5 6.2 2.1 4,525.2 0.7% -0.12 28 121.41 0.33
- Bán buôn hàng lâu bền 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bán buôn hàng tiêu dùng 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Chợ, đại lý và môi giới bán buôn điện tử 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bán lẻ 23 76.7 3,994 33.9% 52.8 59.2 21.9 263.6 0.4% 0.82 3,645 13.61 2.77
22.1 811 23.2% 37.1 47.2 34.2 72.2 0.2% -0.22 2,922 14.43 1.93
292.9 23,822 47.6% 82.7 87.5 34.9 645.9 0.2% 1.02 5,348 13.09 3.37
110.7 2,014 23.6% 18.3 25.3 12.3 568.8 0.5% 0.59 1,062 20.12 1.65
13.3 364 1.8% 26.6 32.4 18.9 2.0 0.0% -0.11 3,497 7.91 1.33
8.8 34 0.1% 3.9 6.2 3.1 1.3 0.1% -0.49 567 8.12 0.43
17.4 952 9.8% 56.9 62.5 21.6 15.3 0.5% 2.09 4,024 12.16 1.74
10.8 215 0.7% 19.9 38.0 9.0 5.2 0.1% 1.24 337 63.87 4.90
- Bán lẻ xe hơi và phụ tùng 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng đồ ăn và thức uống 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân thể 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Trạm xăng 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng quần áo và phụ kiện 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, sách và âm nhạc 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Của hàng hàng hóa tổng hợp 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bán lẻ hàng hóa khác 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bán lẻ không quầy 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải và kho bãi 61 42.1 2,412 16.7% 54.8 56.3 15.3 84.5 0.2% 1.46 1,451 15.01 1.45
451.3 92,525 26.6% 203.5 209.8 82.1 675.5 0.2% 2.07 - - -
53.6 1,087 18.3% 18.7 23.0 1.5 174.9 0.4% 0.54 297 45.50 1.26
8.0 85 4.6% 10.6 12.2 8.5 74.1 0.3% -0.02 1,435 6.95 0.76
37.4 1,121 16.8% 29.9 42.7 9.5 39.2 0.0% 2.04 -350 -34.15 1.19
10.4 485 22.4% 46.7 47.2 32.2 4.2 0.0% 0.48 2,879 15.00 3.48
29.8 800 11.2% 26.7 29.6 15.0 20.0 0.1% -0.10 4,277 8.85 1.77
44.3 890 0.5% 20.1 35.8 14.4 110.7 0.1% -0.17 3,516 5.85 1.47
- Vận tải hàng không 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải đường sắt 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải đường thủy 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải đường bộ 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Vận chuyển bằng đường ống 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Vận chuyển du lịch 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Hỗ trợ vận tải 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Đưa thư 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Kho bãi 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Công nghệ - Truyền thông 26 7.9 109 14.7% 13.5 21.8 13.5 43.7 0.3% -0.48 1,811 10.09 1.26
5.8 68 11.2% 11.8 24.3 11.7 49.4 0.5% -0.54 1,537 13.28 1.44
12.6 216 18.2% 15.4 31.6 15.3 28.8 0.1% -0.43 2,095 7.80 1.09
- Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Công nghiệp thu âm và phim ảnh 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Phát sóng - Ngoại trừ internet 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Viễn thông 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Các dịch vụ thông tin khác 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Tài chính và bảo hiểm 63 419.5 20,134 20.5% 40.9 40.9 15.1 1,129.5 0.4% 2.52 1,776 5.49 0.82
1,868.5 78,920 18.8% 42.5 42.5 11.9 4,393.2 0.3% 3.67 2,053 4.73 0.63
103.3 2,427 20.3% 23.3 23.3 9.9 696.4 0.6% 2.00 1,238 11.62 1.38
201.7 12,107 32.2% 59.7 59.7 28.9 130.7 0.2% 0.65 588 9.60 2.05
66.1 1,202 84.4% 18.5 18.5 11.0 90.1 0.1% 0.60 - - -
- Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bảo hiểm và các hoạt động liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Thuê và cho thuê 1 0.0 0 - 0.8 2.2 0.7 53.3 - -0.89 -2,770 -0.36 0.24
0.0 0 - 0.8 2.2 0.7 53.3 - -0.89 -2,770 -0.36 0.24
- Thuê và cho thuê xe hơi 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Cho thuê hàng tiêu dùng 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị thương mại và công nghiệp 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 14 14.5 350 6.2% 24.6 30.2 16.7 34.0 0.2% 0.68 1,402 11.74 1.41
11.4 268 4.9% 23.8 39.4 19.6 38.7 0.2% 0.25 751 29.26 1.77
8.6 134 1.3% 15.6 18.5 12.8 1.9 0.0% 0.19 1,701 9.19 1.15
1.1 13 49.0% 11.7 16.0 10.2 2.4 0.0% 0.02 1,702 9.40 1.08
41.3 1,012 6.8% 25.0 40.9 6.2 79.3 0.2% 1.66 1,585 7.33 1.08
10.5 457 16.5% 43.5 43.5 29.8 1.6 0.0% 0.43 2,858 13.96 2.37
- Dịch vụ pháp lý 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, làm sổ sách và dịch vụ tiền lương 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ thiết kế chuyên biệt 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ tư vấn quản lý, khoa học và kỹ thuật 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ quản trị doanh nghiệp 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 4 33.5 415 0.2% 12.3 13.1 9.8 349.0 0.6% 0.35 543 18.48 0.76
33.5 415 0.2% 12.3 13.1 9.8 349.0 0.6% 0.35 543 18.48 0.76
- Dịch vụ hành chính và hỗ trợ 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Giáo dục và đào tạo 1 0.0 0 - 1.6 1.9 0.9 2.6 - 1.00 -284 - -
0.0 0 - 1.6 1.9 0.9 2.6 - 1.00 -284 - -
- Dịch vụ giáo dục 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bệnh viện 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe dân cư 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Trợ giúp xã hội 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 2 41.2 568 29.3% 13.4 16.7 12.9 4.9 0.0% -0.22 -466 -32.86 1.09
41.2 568 29.3% 13.4 16.7 12.9 4.9 0.0% -0.22 -466 -32.86 1.09
- Nghệ thuật trình diễn, thể thao và các ngành liên quan 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm tương tự 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Công nghiệp giải trí, đánh bạc và tiêu khiển 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9 48.8 420 11.1% 8.7 11.1 5.9 144.3 0.3% 0.57 -700 -15.45 1.47
54.4 454 11.2% 8.4 11.0 5.9 159.3 0.3% 0.52 -700 -15.45 1.47
3.5 154 0.3% 44.0 62.0 10.1 27.8 0.4% 3.54 - - -
- Khách sạn và phòng ở 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ ăn uống 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ khác 1 15.0 135 29.0% 9.0 10.6 8.6 7.2 0.1% -0.22 - - -
15.0 135 29.0% 9.0 10.6 8.6 7.2 0.1% -0.22 - - -
- Sửa chữa và bảo trì 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Dịch vụ chăm sóc thân thể và giặt ủi 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Tổ chức tôn giáo, từ thiện, dân sự, nghề nghiệp và các tổ chức tương tự 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Hành chính công 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- 0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - -
- Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 3 5.9 - -28.5% - - - 0.0 0.0% - -3,450 - -
5.9 - -28.5% - - - 0.0 0.0% - -3,450 - -
Tất cả các ngành 868 87.3 4,170 17.8% 46.2 46.2 18.2 306.1 0.3% 1.09 2,014 13.22 1.77