(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- KD nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ thị trường trong và ngoài nước
- Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp, vốn góp vào các doanh nghiệp khác...

Giới thiệu

- Năm 1994: Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam được thành lập với số vốn điều lệ là 40 tỷ đồng.

- Năm 2005: Chuyển thành Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt nam với số vốn điều lệ là 343 tỷ đồng.

- Ngày 13/03/2006: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 672.1 tỷ đồng.

- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 1,008.3 tỷ đồng.

- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 1,310.7 tỷ đồng.Thông tin khác

Quá trình thay đổi VĐL của Công ty như sau:
- 11/2004 (CPH): 343 tỷ đồng
- 2007: 504.138 tỷ đồng
- 31/01/2008: 672.184 tỷ đồng
- 08/2014: 1311 tỷ đồng