(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Lập dự án đầu tư các công trình viễn thông, mạng tin học, mạng điện tử, mạng phát thanh truyền hình, hệ thống chống sét, nội thất (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ cho phép).
- Lập tổng dự toán các công trình thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông, điện tử, tin học và chống sét.
- Kinh doanh vật tư ngành bưu chính viễn thông.
- Xây lắp các công trình điện, viễn thông.
- Tư vấn thiết kế viễn thông.
- Giám sát thi công các công trình.

Giới thiệu

- Ngày 04/05/2006: Công ty được thành lập.
- Ngày 04/05/2010: Tăng vốn điều lệ lên 8.1 tỷ đồng.
- Ngày 14/05/2010: Tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng.
- Tháng 12/2010: Cổ phiếu VAT của Công ty chính thức niêm yết và giao dịch trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 41.99 tỷ đồng.
- Ngày 24/12/2021: Ngày hủy niêm yết trên HNX.
- Ngày 07/01/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 2,400 đ/CP.

Thông tin khác

Quá trình thay đổi VĐL:
- Ngày 11/12/2015: 13,697,960,000 đồng