(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán...

Giới thiệu

- Ngày 25/12/2006: Công ty được thành lập với vốn điều lệ là 43 tỷ đồng.

- Ngày 24/08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 86 tỷ đồng.

- Ngày 05/12/2007: Tăng vốn điều lệ lên 430 tỷ đồng.

- Ngày 15/01/2015: Cổ phiếu TVS chính thức được giao dịch trên Sở GDCK Hồ Chí Minh.

- Ngày 29/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 578 tỷ đồng.

- Ngày 29/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 635 tỷ đồng.

- Ngày 19/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 784,247,000,000 đồng.

- Ngày 27/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 801,247,000,000 đồng.

- Ngày 05/05/2020: Tăng vốn điều lệ lên 901,247,000,000 đồng.

- Ngày 27/11/2020: Tăng vốn điều lệ lên 982,351,740,000 đồng.Thông tin khác

Ngày thay đổi VĐL Lên 476,438.880 Triệu là 03/09/2015