(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Hoạt động tài chính, dịch vụ ủy thác đầu tư
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Đại lý môi giới đấu giá
- Cho thuê tài sản phi tài chính
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

Giới thiệu

- Ngày 20/12/2012: Tiền thân là CTCP thương mại phát triển Thúy Dương thành lập với VĐL ban đầu là 30 tỷ đồng.

- Tháng 02/2014: Công ty thực hiện tăng VĐL lên 69 tỷ đồng.

- Ngày 22/05/2014: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

- Ngày 23/09/2014: Giao dịch lần đầu trên HNX.

- Tháng 05/2015: Tăng vốn điều lệ lên 141.45 tỷ đồng. .

- Ngày 12/11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 240,968,600,000 đồng. .

- Ngày 07/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 368,886,300,000 đồng. .

- Ngày 14/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 400,241,070,000 đồng. .

- Ngày 22/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 438,652,250,000 đồng. .

- Ngày 02/02/2021: Tăng vốn điều lệ lên 460,534,250,000 đồng. .

- Ngày 01/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 690,762,800,000 đồng.

null