(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy, dịch vụ đóng mới, sửa chữa, nâng cấp phương tiện vận tải, súc rửa tàu, xử lý chất thải.
- Kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ ngành, kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ, dịch vụ và đại lý hàng hải.

Giới thiệu

- Năm 1999: Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu Đường sông được chuyển thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex với vốn điều lệ ban đầu là 13,5 tỷ đồng.
- Năm 2003: Tăng vốn điều lệ lên 14,596 tỷ đồng.
- Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 19,370 tỷ đồng.
- Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng.
- Ngày 28/12/2006: Chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.
- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 84 tỷ đồng.
- Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 97 tỷ đồng.
- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 108.17 tỷ đồng.
- Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 153.60 tỷ đồng.
- Ngày 20/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 230.40 tỷ đồng.

Thông tin khác

Quá trình thay đổi VĐL (Đv: Triệu VNĐ)
28/12/2006 (CPH): 35,000
23/05/2008: 70,000
07/2014: 108,172