(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Thương mại và phân phối
- Quản lý Bất động sản
- Dịch vụ Dầu khí

Giới thiệu

- Tháng 06/1996: Tiền thân là Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí được thành lập. .

- Tháng 11/2000: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển. .

- Tháng 10/2001: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ - Thương mại Dầu khí. .

- Tháng 05/2000: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn. .

- Tháng 09/2006: Công ty được cổ phần hóa. .

- Tháng 10/2006: Đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. .

- Ngày 12/09/2007: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). .

- Ngày 18/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 904 tỷ đồng.Thông tin khác

Quá trình thay đổi VĐL
Thời gian VĐL
12/09/2007 (Niêm yết): 255,300
25/01/2008: 482,535