(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, nông sản, nông dược
- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiện lợi, thực phẩm hằng ngày

Giới thiệu

- Năm 1998: Tiền thân là Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 250 triệu đồng.

- Ngày 31/08/2005: CTy được Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (DPI) cấp giấy phép chuyển đổi hình thức hoạt động sang CTCP với số VĐL là 6.2 tỷ đồng.

- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 616.4 tỷ đồng.

- Tháng 10/2015: Tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 1,009 tỷ đồng.

- Năm 2018: Thoái toàn bộ vốn tại PAN Services, rút hoàn toàn khỏi lĩnh vực vệ sinh công nghiệp để tập trung vào hai lĩnh vực cốt lõi nông nghiệp - thực phẩm. Phát hành riêng lẻ 13.4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược Sojitz; Phát hành 1,135 tỷ đồng trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF. Đưa CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) thành công ty con, và CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC) thành công ty liên kết. Tăng vốn điều lệ lên 1,361 tỷ đồng.

- Năm 2019: Tăng vốn điều lệ lên 1,731,011,410,000 đồng.

- Ngày 12/04/2021: ngày giao dịch cuối cùng để chuyển đổi hệ thống giao dịch từ HOSE sang HNX.

- Ngày 16/04/2021: ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch từ hệ thống HOSE sang HNX.

- Ngày 27/08/2021: ngày giao dịch cuối cùng để chuyển đổi hệ thống giao dịch từ HNX sang HOSE.

- Ngày 07/09/2021: ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch từ hệ thống HNX sang HOSE.Thông tin khác

Quá trình tăng VĐL của CTy như sau:
- 31/08/2005: 6.2 tỷ đồng
- 10/2005: 20 tỷ đồng
- 23/11/2006: 32 tỷ đồng
- 11/10/2007: 70 tỷ đồng
- 04/2014: 404 tỷ đồng