(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Kinh doanh, sửa chữa thiết bị nâng hạ, cần cẩu; thiết bị bơm, trộn bê tông; thiết bị hạ tầng; thiết bị môi trường.
- Cho thuê máy xây dựng và thiết bị xây dựng.

Giới thiệu

- Ngày 22/03/2011: Tiền thân là Công ty Cổ phần Thiết bị nền móng 911 được thành lập, mức vốn điều lệ 3 tỷ đồng.
- Ngày 10/06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng.
- Ngày 21/12/2016: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng.
- Ngày 19/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
- Ngày 28/06/2021: Tăng vốn điều lệ lên 185 tỷ đồng.
- Ngày 02/08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng.
- Ngày 04/10/2022: Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày 28/11/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10,000 đ/CP.null