(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kiểm toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế).
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.
- Sản xuất linh kiện điện tử viễn thông.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
- Sản xuất thiết bị truyền thông (không sản xuất tại địa điểm trụ sở).

Giới thiệu

- Tháng 03/2004: Công ty TNHH Thế Giới Di Động được thành lập.
- Năm 2007: Công ty TNHH Thế Giới Di Động chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.
- Tháng 03/2011: Tăng vốn điều lệ lên 98.3 tỷ đồng.
- Tháng 10/2011:Tăng vốn điều lệ lên 101.9 tỷ đồng.
- Tháng 05/2012: Tăng vốn điều lệ lên 105.03 tỷ đồng.
- Tháng 09/2013: Tăng vốn điều lệ lên 109.57 tỷ đồng.
- Tháng 03/2014: Tăng vốn điều lệ lên 116.4 tỷ đồng.
- Tháng 04/2014: Tăng vốn điều lệ lên 627.23 tỷ đồng.
- Ngày 07/07/2014: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày 14/07/2014: Chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày 31/10/2014: Tăng vốn điều lệ lên 1,120 tỷ đồng.
- Ngày 21/06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1,399 tỷ đồng.
- Ngày 25/12/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1,469 tỷ đồng.
- Ngày 08/02/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1,539 tỷ đồng.
- Ngày 21/06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 3,078 tỷ đồng.
- Ngày 05/03/2018: Tăng vốn điều lệ lên 3,169 tỷ đồng.
- Ngày 23/05/2018: Tăng vốn điều lệ lên 3,231 tỷ đồng.
- Ngày 05/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 4,308 tỷ đồng.
- Ngày 23/01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 4,436 tỷ đồng.
- Ngày 08/02/2021: Tăng vốn điều lệ lên 4,661 tỷ đồng.
- Ngày 29/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 4,754 tỷ đồng.
- Ngày 29/04/2022: Tăng vốn điều lệ lên 7,320 tỷ đồng.

Thông tin khác

Quá trình tăng VĐL:
- 04/2014: 627,232 tr.đồng
- Ngày 25/06/2015: Tăng VĐL lên 1,399,039,760,000 đồng