(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội
- Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở và các loại văn phòng phẩm
- Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh
- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in, vận tải hàng và khách theo hợp đồng, nhà đất, buôn bán sách

Giới thiệu

- Tháng 04/1996: CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là XN In sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập.

- Ngày 30/12/2003: Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát được cổ phần hóa. .

- Ngày 12/01/2004: Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. .

- Ngày 14/12/2006: Niêm yết trên sàn HNX. .

- Tháng 6/2007: Tăng vốn điều lệ lên 12.6 tỷ đồng. .

- Tháng 10/2010: Tăng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng.

- Ngày 02/10/2018: Đổi tên thành CTCP HTINVEST.

- Ngày 22/01/2020: Đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát. .

- Ngày 21/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 918 tỷ đồng.Thông tin khác

- VĐL tại thời điểm thành lập là : 9 tỷ đồng
- Tháng 6/2007, Công ty tăng VĐL lên 12.6 tỷ đồng.