(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty

Logo


Lĩnh vực

- In sách giáo khoa, sách khác, báo, tạp chí, tập san
- SX và KD các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác...

Giới thiệu

- Tiền thân là Nhà in Kiến Thiết được thành lập năm 1954. Ngày 14/01/1969, Bộ Giáo dục ra quyết định thành lập Nhà máy In Diên Hồng trực thuộc Nhà xuất bản giáo dục
- Ngày 29/03/2004, Nhà máy In Diên Hồng đã thực hiện việc cổ phần hoá và chuyển đổi thành CTCP In Diên Hồng trực thuộc Nhà xuất bản giáo dục với VĐL 10 tỷ đồng

Thông tin khác

Tại thời điểm thành lập, Nhà Xuất bản Giáo dục nắm giữ 51% VĐL của công ty.