(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- SXKD các sản phẩm mía đường, các sản phẩm sản xuất có sử dụng đường, sản phẩm sản xuất từ phụ phẩm, phế phẩm của ngành mía đường
- Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường
- Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị ngành mía đường…


Giới thiệu

- Tiền thân của công ty là Nhà máy đường 400 tấn
- Ngày 16/05/2001: Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP
- Ngày 20/12/2006: Công ty chính thức được niêm yết cổ phiếu tại HOSE với mã chứng khoán BHS

Thông tin khác

Quá trình thay đổi VĐL (Đv: Triệu VNĐ)
05/2001(CPH): 81,000
08/2006: 162,000
04/2007: 168,447.27
06/2008: 185,316.20
12/2013: 614,950.390
12/2015: 1,233,439.98
07/2016: 1,295,111.98