PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 FDT CTCP FIDITOUR HNX Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, kiểm định, …) 3.1 12/09/2011
2 SDA CTCP Simco Sông Đà HNX Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, kiểm định, …) 26.2 21/12/2006
3 TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh HNX Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, kiểm định, …) 4.6 02/06/2017
4 VCM CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex HNX Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, kiểm định, …) 3.0 11/05/2010