PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 BSC CTCP Dịch vụ Bến Thành HNX Vận tải và kho bãi Kho bãi 3.2 05/01/2011
2 ILB CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình HOSE Vận tải và kho bãi Kho bãi 24.5 15/05/2019
3 STG CTCP Kho vận Miền Nam HOSE Vận tải và kho bãi Kho bãi 98.3 02/03/2010