PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 DL1 CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam HNX Vận tải và kho bãi Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng 101.2 10/03/2010
2 MNC CTCP Mai Linh Miền Trung HNX Vận tải và kho bãi Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng 9.3 16/12/2010
3 PGT CTCP PGT Holdings HNX Vận tải và kho bãi Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng 8.9 25/12/2009
4 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam HOSE Vận tải và kho bãi Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng 67.9 29/07/2008