PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 HCT CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 2.0 27/11/2007
2 HHG CTCP Hoàng Hà HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 34.9 28/07/2010
3 PJC CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 7.3 25/12/2006
4 PRC CTCP Logistics Portserco HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 1.2 29/11/2010
5 SBC CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 8.0 02/06/2010
6 TTZ CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 7.6 29/01/2013
7 VSM CTCP Container Miền Trung HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 3.0 17/07/2017