PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 GSP CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 55.8 09/03/2012
2 HTV CTCP Logistics Vicem HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 13.1 05/01/2006
3 MHC CTCP MHC HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 41.4 21/03/2005
4 PJT CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 23.0 28/12/2006
5 PTS CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng HNX Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 5.6 01/12/2006
6 PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 323.7 10/12/2007
7 SKG CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 63.3 08/07/2014
8 TJC CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại HNX Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 8.6 17/12/2007
9 VCV CTCP Vận Tải Vinaconex HNX Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 11.0 05/08/2010
10 VIP CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 68.5 21/12/2006
11 VOS CTCP Vận tải Biển Việt Nam HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 140.0 08/09/2010
12 VTO CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 79.9 09/10/2007