PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 PNC CTCP Văn hóa Phương Nam HOSE Bán lẻ Bán lẻ hàng hóa khác 10.8 11/07/2005