PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 CTC CTCP Gia Lai CTC HNX Bán lẻ Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, sách và âm nhạc 15.8 18/07/2008