PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 CCI CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi HOSE Bán lẻ Trạm xăng 17.5 15/04/2010
2 COM CTCP Vật tư Xăng Dầu HOSE Bán lẻ Trạm xăng 14.1 07/08/2006
3 HTC CTCP Thương mại Hóc Môn HNX Bán lẻ Trạm xăng 16.5 07/05/2010
4 SFC CTCP Nhiên liệu Sài Gòn HOSE Bán lẻ Trạm xăng 11.2 21/09/2004
5 TMC CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức HNX Bán lẻ Trạm xăng 12.4 08/06/2009