PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 AMD CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD HOSE Bán lẻ Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn 163.5 11/11/2014
2 NAV CTCP Nam Việt HOSE Bán lẻ Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn 8.0 22/12/2006
3 SVN CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam HNX Bán lẻ Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn 21.0 26/07/2011
4 TMX CTCP VICEM Thương mại Xi măng HNX Bán lẻ Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn 6.0 02/11/2009
5 VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP HOSE Bán lẻ Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn 448.4 29/05/2019