PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT HOSE Bán lẻ Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình 118.5 26/04/2018
2 MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động HOSE Bán lẻ Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình 1,463.4 14/07/2014