PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 CTF CTCP City Auto HOSE Bán lẻ Bán lẻ xe hơi và phụ tùng 45.5 30/05/2017
2 HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HOSE Bán lẻ Bán lẻ xe hơi và phụ tùng 36.6 26/12/2006
3 SVC CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn HOSE Bán lẻ Bán lẻ xe hơi và phụ tùng 33.3 01/06/2009