PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 KLF CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS HNX Bán buôn Chợ, đại lý và môi giới bán buôn điện tử 165.4 23/09/2013