PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 AMV CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 131.1 30/12/2009
2 ARM CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 3.1 26/10/2010
3 CKV CTCP COKYVINA HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 4.0 11/03/2010
4 CLM CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 11.0 15/04/2016
5 CMC CTCP Đầu tư CMC HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 4.6 11/12/2006
6 CVN CTCP Vinam HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 29.7 06/08/2010
7 DGW CTCP Thế Giới Số HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 167.1 03/08/2015
8 DIC CTCP Đầu tư và Thương mại DIC HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 26.1 18/08/2020
9 DPS CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 31.1 02/07/2021
10 DXV CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 9.9 26/02/2008
11 FID CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 24.7 20/05/2015
12 GMA CTCP G-Automobile HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 20.0 01/12/2020
13 HHS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 321.4 15/02/2012
14 HMC CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 27.3 21/12/2006
15 HTL CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 12.0 10/01/2011
16 JVC CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 112.5 21/06/2011
17 KDM CTCP Tập Đoàn GCL HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 7.1 29/03/2016
18 KMT CTCP Kim khí Miền Trung HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 9.8 15/12/2010
19 MEL CTCP Thép Mê Lin HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 15.0 27/09/2017
20 NO1 CTCP Tập đoàn 911 HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 24.0 28/11/2022
21 PET Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 98.8 12/09/2007
22 PSD CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 39.9 28/06/2013
23 PTM CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô Tô PTM HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 4.2 29/05/2015
24 SGT CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 148.0 18/01/2008
25 SMA CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 20.4 19/10/2010
26 SMC CTCP Đầu tư Thương mại SMC HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 73.6 30/10/2006
27 SRA CTCP Sara Việt Nam HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 43.2 18/01/2008
28 ST8 CTCP Siêu Thanh HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 25.7 18/12/2007
29 THS CTCP Thanh Hoa - Sông Đà HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 2.7 12/11/2013
30 TLH CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 102.1 16/03/2010
31 TNA CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 49.2 20/07/2005
32 TNI CTCP Tập đoàn Thành Nam HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 52.5 23/03/2017
33 TTB CTCP Tập đoàn Tiến Bộ HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 101.5 17/08/2018
34 TTH CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 37.4 26/10/2016
35 UNI CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 15.6 08/06/2009
36 VKC CTCP VKC Holdings HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 19.3 08/12/2010
37 VNN CTCP Đầu tư Thương mại VNN HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 5.7 28/05/2015
38 VPG CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát HOSE Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 80.2 18/01/2018
39 VTV CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM HNX Bán buôn Bán buôn hàng lâu bền 31.2 18/12/2006