PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 CJC CTCP Cơ điện Miền Trung HNX Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 4.0 14/12/2006
2 CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương HNX Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 13.7 10/10/2006
3 CTT CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin HNX Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 4.7 17/07/2015
4 DZM CTCP Cơ điện Dzĩ An HNX Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 5.4 11/06/2009
5 MCG CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam HOSE Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 52.0 24/09/2009
6 NAG CTCP Tập đoàn Nagakawa HNX Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 15.9 22/09/2009
7 NHH CTCP Nhựa Hà Nội HOSE Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 36.4 12/12/2019
8 QHD CTCP Que hàn điện Việt Đức HNX Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 5.5 22/04/2010
9 SHE CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà HNX Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 6.6 25/01/2019
10 THI CTCP Thiết bị Điện HOSE Sản xuất Máy móc - Phương tiện vận tải 44.0 15/06/2017