PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 HTP CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát HNX Sản xuất In ấn và các hoạt động hỗ trợ 91.8 14/12/2006