PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 EVE CTCP Everpia HOSE Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 42.0 17/12/2010
2 GIL CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh HOSE Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 70.0 02/01/2002
3 GMC CTCP Garmex Sài Gòn HOSE Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 33.0 22/12/2006
4 MPT CTCP Tập đoàn MPT HNX Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 17.1 02/06/2021
5 MSH CTCP May Sông Hồng HOSE Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 75.0 28/11/2018
6 TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công HOSE Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 81.9 15/10/2007
7 TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT HNX Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 23.9 18/07/2018
8 TET CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc HNX Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 5.7 28/04/2010
9 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 105.1 22/11/2007
10 X20 CTCP X20 HNX Sản xuất Sản xuất các sản phẩm may mặc 17.2 05/02/2018