PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 ADS CTCP Damsan HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 43.8 29/06/2016
2 FTM CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 50.0 26/05/2022
3 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 81.8 30/09/2015
4 SVD CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 27.6 02/02/2021
5 TVT Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 21.0 17/07/2017