PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 VNC CTCP Tập đoàn Vinacontrol HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác 10.5 21/12/2006