PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 VLA CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan 1.1 04/08/2010