PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 EVE 42.0 575 70.1% 13.7 20.5 12.6 185.9 0.2% 0.75 - - -
2 GIL 70.0 1,347 2.5% 19.2 77.7 17.1 651.4 0.5% 1.25 - - -
3 GMC 33.0 310 8.0% 9.4 26.3 9.4 15.8 0.0% 0.66 - - -
4 MPT 17.1 12 0.6% 0.7 1.9 0.7 52.2 0.6% 0.37 - - -
5 MSH 75.0 2,524 3.6% 33.7 63.4 28.1 108.5 0.0% 0.56 - - -
6 TCM 81.9 4,093 47.1% 50.0 68.7 41.0 713.3 0.5% 0.60 - - -
7 TDT 23.9 191 0.1% 8.0 10.3 6.7 36.4 0.1% 1.00 - - -
8 TET 5.7 173 0.0% 30.3 34.3 30.3 0.0 0.0% 0.00 - - -
9 TNG 105.1 1,934 13.2% 18.4 36.4 11.3 2,456.9 1.1% 1.84 - - -
10 X20 17.2 122 0.2% 7.1 13.2 7.1 0.5 0.0% 0.10 - - -