PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AMD 163.5 284 0.6% 1.7 3.3 1.4 2,100.8 1.2% 0.00 - - -
2 AST 45.0 3,816 28.6% 84.8 89.9 59.4 68.5 0.1% 0.00 - - -
3 BTT 13.5 458 0.1% 33.9 40.6 33.2 1.0 0.0% 0.41 - - -
4 CCI 17.5 248 3.0% 14.1 16.2 10.9 2.9 0.0% 0.22 - - -
5 CIA 19.7 280 4.0% 14.2 21.5 14.0 8.9 0.0% 0.00 - - -
6 CMV 12.1 217 0.2% 18.0 20.6 10.0 0.1 0.0% 0.38 - - -
7 COM 14.1 694 0.4% 49.2 59.9 47.6 0.3 0.0% -0.08 - - -
8 CTC 8.8 33 0.1% 3.7 4.4 3.0 0.1 0.0% 0.52 - - -
9 CTF 45.5 1,036 0.0% 22.8 27.0 20.0 83.9 0.3% 0.00 - - -
10 FPT 678.3 39,069 49.0% 57.6 61.0 42.0 1,276.6 0.2% 0.75 - - -
11 FRT 79.0 1,453 49.0% 18.4 70.9 18.0 58.1 0.2% 0.00 - - -
12 HAX 36.6 513 11.5% 14.0 23.2 13.5 138.5 0.5% 0.50 - - -
13 HTC 11.0 276 1.5% 25.1 32.5 23.6 0.7 0.0% 0.58 - - -
14 MWG 453.2 52,618 49.0% 116.1 128.0 81.4 656.5 0.1% 0.00 - - -
15 NAV 8.0 152 3.1% 19.0 19.0 7.4 3.2 0.0% 0.31 - - -
16 PIV 17.3 9 10.8% 0.5 1.4 0.3 10.5 0.0% 0.36 - - -
17 PNC 10.8 144 0.8% 13.3 24.0 9.9 0.6 0.0% 0.63 - - -
18 SFC 11.2 245 0.8% 21.8 28.9 19.8 0.9 0.0% 0.15 - - -
19 SVC 25.0 1,036 47.7% 41.5 48.0 37.5 8.7 0.2% 0.70 - - -
20 SVN 21.0 34 0.1% 1.6 2.2 1.1 4.9 0.0% 0.11 - - -
21 TAG 24.8 811 0.0% 32.7 34.9 29.7 0.1 0.0% 0.43 - - -
22 TMC 12.4 180 0.9% 14.5 15.5 12.5 0.4 0.0% 0.39 - - -
23 TMX 6.0 70 8.5% 11.7 16.9 7.4 1.6 0.1% 0.75 - - -
24 VGC 448.4 8,070 15.1% 18.0 22.1 17.4 903.0 0.0% 0.00 - - -