PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 CAG 13.8 1,623 0.0% 117.6 117.8 107.1 0.0 0.0% 0.00 - - -
2 CLL 34.0 870 7.2% 25.6 35.0 23.0 1.3 0.0% 0.00 - - -
3 DS3 10.7 43 0.0% 4.0 5.1 3.7 146.4 1.6% 0.00 - - -
4 DVP 40.0 1,764 13.9% 44.1 49.5 35.2 19.3 0.1% 0.10 - - -
5 DXP 26.0 296 38.0% 11.4 13.3 10.8 5.1 0.0% 0.37 - - -
6 HAH 48.2 742 20.9% 15.4 15.4 11.9 197.5 1.1% 0.00 - - -
7 HMH 12.9 128 18.9% 9.9 13.0 9.1 9.0 0.0% 0.85 - - -
8 MAC 15.1 94 2.4% 6.2 8.0 5.6 3.2 0.0% 0.76 - - -
9 MAS 4.3 192 12.9% 45.0 56.8 38.4 3.1 0.0% 0.00 - - -
10 NCT 26.2 1,889 14.2% 72.2 83.0 66.0 24.2 0.0% 0.00 - - -
11 PDN 18.5 1,463 0.3% 79.0 117.1 60.3 0.9 0.0% -0.16 - - -
12 PHP 327.0 3,466 0.0% 10.6 13.3 9.1 4.5 0.0% 0.00 - - -
13 SFI 14.2 334 34.5% 23.5 30.2 22.8 2.7 0.1% 0.77 - - -
14 TCL 20.9 604 14.4% 28.9 29.3 23.2 20.7 0.3% 0.61 - - -
15 TCO 16.7 165 2.3% 9.9 14.9 7.6 2.3 0.0% -0.23 - - -
16 TMS 54.2 1,496 49.0% 27.6 31.0 21.5 7.0 0.0% 0.03 - - -
17 VFR 15.0 62 0.0% 4.1 6.8 3.5 0.3 0.0% 1.18 - - -
18 VGP 7.8 179 2.1% 22.9 25.4 15.3 2.8 0.0% 0.34 - - -
19 VMS 9.0 69 1.2% 7.7 12.9 4.6 0.6 0.0% 0.00 - - -
20 VNF 8.4 221 4.0% 26.4 49.5 18.6 0.3 0.0% 0.62 - - -
21 VNL 9.0 146 9.4% 16.2 18.8 14.1 0.9 0.0% 0.44 - - -
22 VNT 11.9 379 14.6% 31.9 45.0 25.3 2.5 0.1% 0.34 - - -
23 VSA 14.1 272 4.8% 19.3 21.9 16.5 1.0 0.0% 0.00 - - -
24 VSC 55.1 1,626 42.8% 29.5 46.0 26.8 160.9 0.3% 1.09 - - -
25 WCS 2.5 386 27.9% 154.6 188.0 115.2 1.0 0.0% 0.20 - - -