PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 CAG 13.8 1,185 0.0% 85.9 117.8 85.9 0.0 0.0% 0.00 - - -
2 CLL 34.0 884 7.2% 26.0 35.0 24.4 2.6 0.0% 0.00 - - -
3 DS3 10.7 32 0.0% 3.0 4.4 2.8 83.5 0.7% 0.00 - - -
4 DVP 40.0 1,442 13.9% 36.0 46.1 35.2 24.3 0.0% 0.10 - - -
5 DXP 26.0 309 38.0% 11.9 13.3 10.7 3.4 0.0% 0.37 - - -
6 HAH 48.2 552 20.9% 11.4 15.4 11.1 227.6 0.2% 0.00 - - -
7 HMH 12.8 125 18.9% 9.7 11.4 8.9 6.2 0.0% 0.85 - - -
8 MAC 15.1 85 2.4% 5.6 7.5 5.1 2.5 0.0% 0.76 - - -
9 MAS 4.3 205 12.9% 48.0 56.8 40.5 1.8 0.0% 0.00 - - -
10 NCT 26.2 1,803 14.2% 68.9 77.5 66.0 16.0 0.0% 0.00 - - -
11 PDN 18.5 1,282 0.3% 69.2 117.1 64.2 1.2 0.0% -0.16 - - -
12 PHP 327.0 2,943 0.0% 9.0 12.0 9.0 3.2 0.0% 0.00 - - -
13 SFI 14.2 320 34.5% 22.5 29.5 22.0 3.0 0.0% 0.77 - - -
14 TCL 30.2 618 14.4% 20.5 30.4 19.8 24.2 0.0% 0.61 - - -
15 TCO 16.7 217 2.3% 13.0 14.9 7.6 2.0 0.0% -0.23 - - -
16 TMS 54.9 1,591 49.0% 29.0 31.0 24.9 4.7 0.0% 0.03 - - -
17 VFR 15.0 66 0.0% 4.4 5.1 3.5 0.2 0.0% 1.18 - - -
18 VGP 7.8 179 2.1% 22.9 25.4 15.3 0.1 0.0% 0.34 - - -
19 VMS 9.0 73 1.2% 8.1 12.9 4.7 0.5 0.0% 0.00 - - -
20 VNF 8.4 246 4.0% 29.4 32.6 18.6 0.1 0.0% 0.62 - - -
21 VNL 9.0 140 9.4% 15.6 18.8 12.4 0.6 0.0% 0.44 - - -
22 VNT 11.9 508 14.6% 42.7 59.0 25.3 2.3 0.0% 0.34 - - -
23 VSA 14.1 204 4.8% 14.5 21.9 14.5 1.1 0.0% 0.00 - - -
24 VSC 55.1 1,472 42.8% 26.7 45.5 23.6 120.3 0.1% 1.09 - - -
25 WCS 2.5 400 27.9% 160.0 188.0 120.6 1.3 0.1% 0.20 - - -