PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 FPT 678.3 30,115 49.0% 44.4 50.4 38.8 807.3 0.1% 0.75 - - -
2 FRT 68.7 3,661 49.0% 53.3 87.1 47.9 25.6 0.2% 0.00 - - -
3 MWG 442.8 39,452 49.0% 89.1 131.0 80.4 570.8 0.2% 0.00 - - -
4 TAG 24.8 769 0.0% 31.0 38.0 29.7 0.5 0.0% 0.43 - - -