PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BTH 25.0 52 0.0% 2.1 10.0 2.1 0.1 0.0% 0.21 - - -
2 CAV 57.6 3,226 0.4% 56.0 59.0 46.0 47.6 0.0% 0.00 - - -
3 DHP 9.5 100 7.7% 10.5 13.9 9.1 3.1 0.0% 0.00 - - -
4 DQC 31.3 852 18.2% 27.2 44.2 25.8 26.1 0.1% 1.26 - - -
5 DZM 5.4 12 9.6% 2.2 3.6 1.6 1.8 0.0% 0.68 - - -
6 EMC 11.5 123 0.0% 10.7 18.6 10.7 25.8 0.0% 0.00 - - -
7 KSD 12.0 60 0.6% 5.0 6.5 3.0 24.7 0.1% 1.74 - - -
8 MBG 41.8 172 49.0% 4.1 6.6 2.0 220.7 0.0% 0.00 - - -
9 PAC 46.5 1,747 30.1% 37.6 49.6 36.0 22.5 0.0% 0.79 - - -
10 RAL 11.5 954 4.4% 83.0 149.5 81.4 7.8 0.0% 0.82 - - -
11 SAM 249.0 1,815 3.4% 7.3 8.8 6.7 562.5 0.0% 1.38 - - -
12 TSB 6.7 56 0.0% 8.3 12.1 7.6 0.1 0.0% 0.28 - - -
13 TYA 30.7 336 42.3% 10.9 15.0 10.1 18.0 0.0% 0.87 - - -
14 VTH 5.0 48 0.7% 9.5 15.9 9.3 1.9 0.2% 0.00 - - -