PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 EVE 38.0 611 63.0% 16.0 19.9 14.5 123.6 0.2% 0.73 - - -
2 GIL 19.1 673 6.4% 35.3 52.7 33.0 47.4 0.0% 0.25 - - -
3 GMC 15.5 589 14.8% 38.0 45.0 25.0 26.0 0.3% 0.37 - - -
4 MPT 15.6 68 0.5% 4.4 6.3 2.0 103.1 5.1% 0.00 - - -
5 NPS 2.2 59 0.0% 27.0 31.7 6.7 0.1 0.0% 0.72 - - -
6 TCM 54.1 1,407 49.0% 26.0 30.8 16.3 545.8 1.4% 1.07 - - -
7 TET 5.7 180 0.0% 31.5 35.0 24.0 0.0 0.0% -0.02 - - -
8 TNG 49.3 893 21.5% 18.1 19.8 9.8 656.5 1.8% 1.42 - - -
9 X20 17.2 171 0.0% 9.9 25.9 9.0 0.7 0.0% 0.00 - - -