PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ASP 37.3 202 49.0% 5.4 8.7 4.9 51.8 0.1% 0.80 - - -
2 CNG 27.0 591 20.8% 21.9 25.0 19.1 17.6 0.1% 0.94 - - -
3 GAS 1,913.9 142,398 3.5% 74.4 111.0 53.9 431.2 0.0% 0.00 - - -
4 PCG 18.9 96 47.2% 5.1 20.5 4.5 1.2 0.0% 0.71 - - -
5 PGC 60.3 893 10.4% 14.8 15.0 11.9 21.9 0.1% 1.28 - - -
6 PGD 90.0 2,655 28.0% 29.5 61.0 22.1 13.9 0.0% 0.66 - - -
7 PGS 50.0 825 10.3% 16.5 35.0 15.0 4.8 0.0% 1.14 - - -
8 PVG 36.5 252 5.4% 6.9 8.5 5.3 25.9 0.1% 1.22 - - -