PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 PVB 21.6 389 0.1% 18.0 22.2 15.1 174.4 0.2% 0.00 - - -
2 PVC 47.5 314 15.3% 6.6 7.9 5.9 186.5 0.1% 1.17 - - -
3 PVD 421.1 6,296 20.5% 14.9 21.4 14.4 2,589.7 0.6% 0.93 - - -
4 PVS 478.0 8,747 25.9% 18.3 25.2 16.7 2,705.2 0.4% 0.88 - - -