PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 2,815 47.5% 24.0 32.0 19.0 7.2 0.0% 0.78 - - -
2 BMI 91.4 2,453 42.7% 26.9 29.0 18.8 135.6 0.2% 0.70 - - -
3 BVH 700.9 54,949 24.8% 78.4 102.5 72.8 159.7 0.0% 1.84 - - -
4 PGI 88.7 1,544 20.6% 17.4 19.8 14.9 26.4 0.0% 0.97 - - -
5 PTI 80.4 1,214 38.4% 15.1 21.5 15.1 4.2 0.0% 0.51 - - -
6 PVI 231.1 9,198 49.0% 39.8 41.8 29.0 106.7 0.3% 0.56 - - -
7 VNR 131.1 2,569 28.5% 19.6 24.1 19.6 4.0 0.0% 0.48 - - -