PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 2,903 47.5% 24.8 27.0 19.0 6.5 0.0% 0.78 - - -
2 BMI 91.4 2,412 42.7% 26.4 29.0 19.9 137.4 0.3% 0.70 - - -
3 BVH 700.9 49,973 24.8% 71.3 102.5 70.7 172.0 0.0% 1.84 - - -
4 PGI 88.7 1,455 20.6% 16.4 19.8 14.9 26.5 0.0% 0.97 - - -
5 PTI 80.4 1,174 38.4% 14.6 21.5 14.4 4.5 0.0% 0.51 - - -
6 PVI 231.1 7,557 49.0% 32.7 41.8 31.0 125.1 0.0% 0.56 - - -
7 VNR 131.1 2,490 28.5% 19.0 24.1 17.9 3.0 0.0% 0.48 - - -