StockNews
Ngày đăng: 26/01/2023
HPX báo lãi 2022 chưa bằng một nửa năm trước Back

HPX báo lãi 2022 chưa bằng một nửa năm trước

Dưới ảnh hưởng tiêu cực của quý 4, lợi nhuận cả năm 2022 của CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) chưa bằng một nửa so với năm 2021.

Cụ thể, trong quý 4/2022, doanh thu thuần của HPX ghi nhận giảm 16% so với cùng kỳ, còn 327 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là doanh nghiệp này đã kinh doanh dưới giá vốn, dẫn đến lỗ gộp hơn 34 tỷ đồng.

Theo Công ty, nguyên nhân lỗ là do số lượng sản phẩm dự án bán ra trong kỳ thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Dù lỗ gộp nhưng nhờ doanh thu tài chính từ việc bán các khoản đầu tư, cộng với các chi phí phát sinh trong kỳ cũng giảm mạnh, HPX vẫn lãi ròng hơn 18 tỷ đồng trong quý cuối năm, giảm 87% so với cùng kỳ 2021.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2022 của HPX. Đvt: Tỷ đồng

Với kết quả không mấy khả quan của quý 4, lãi ròng lũy kế cả năm 2022 của HPX giảm 51% so với năm trước, ghi nhận gần 141 tỷ đồng, dù doanh thu thuần tăng 17% (đạt 1,635 tỷ đồng).

Mặt khác, so với mục tiêu đạt tối thiểu 2,700 tỷ đồng doanh thu thuần và 450 tỷ đồng lãi sau thuế đề ra cho năm 2022, HPX chỉ thực hiện được gần 61% mục tiêu doanh thu và chỉ hơn 31% mục tiêu lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của HPX tại thời điểm 31/12/2022 là 9,293 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền mặt của Công ty lại giảm mạnh 83%, còn 167 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu dài hạn, cụ thể là các khoản phải thu theo các hợp đồng hợp tác đầu tư của Công ty lại tăng mạnh, gấp 2.4 lần đầu năm, với gần 1,346 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm giảm 7%, còn 5,640 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay giảm mạnh 29%, còn 3,318 tỷ đồng. Các khoản vay tại thời điểm này của HPX là chỉ bao gồm các khoản vay ngân hàng và phí tư vấn phát hành trái phiếu của các công ty chứng khoán.

Một điểm sáng khác của HPX là lượng tiền người mua trả trước đã tăng lên gần 1,099 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ có gần 28 tỷ đồng. Công ty cho biết đây là khoản thanh toán theo tiến độ của khách hàng tại các dự án tại Cao Bằng, Bắc Giang của Công ty.

Hà Lễ

FILI

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next