StockNews
Ngày đăng: 23/06/2022
TTT: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Back

TTT: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

.

Tài liệu đính kèm:
1.TTT_2022.6.23_fe8999f_Ho_so_thong_qua_DHCD_2022.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 30,364.8 +575.8 (+1.8%)
S&P500 4,158.2 +100.4 (+2.5%)
FTSE 100 7,585.5 +20.5 (+0.3%)
Hang Seng 20,697.4 +581.2 (+2.9%)
Nikkei 225 26,781.7 +176.8 (+0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next