StockNews
Ngày đăng: 21/07/2021
Giảm mạnh chi phí dự phòng, Bac A Bank báo lãi quý 2 tăng 18% Back

Giảm mạnh chi phí dự phòng, Bac A Bank báo lãi quý 2 tăng 18%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bắc Á ( Bac A Bank, HNX: BAB) báo lãi trước thuế quý 2 tăng 18%, đạt gần 206 tỷ đồng nhờ cắt giảm đến 49% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Trong quý 2, hoạt động chính của Bac A Bank tăng trưởng nhưng các nguồn thu ngoài lãi lại đi lùi so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần tăng 13%, lên gần 576 tỷ đồng. Trong khi đó, các hoạt động phi tín dụng sụt giảm như lãi từ dịch vụ giảm 30%, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ gần 10 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 1.2 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác giảm 65%.

Kỳ này, Bac A Bank giảm 49% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ trích gần 61 tỷ đồng, đồng thời được hoàn nhập gần 4 tỷ đồng chi phí dự phòng. Do đó, dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 10% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 262 tỷ đồng, Ngân hàng vẫn báo lãi trước và sau thuế tăng 18%, lần lượt ghi nhận gần 206 tỷ đồng và gần 165 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 23% so với cùng kỳ, đạt hơn 435 tỷ đồng và hơn 348 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế chỉ 700 tỷ đồng cho cả năm 2021, Bac A Bank đã thực hiện được 62% sau nửa đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của BAB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BAB

Tổng tài sản Ngân hàng giảm 5% so với đầu năm, chỉ còn gần 11,282 tỷ đồng tính đến cuối quý 2. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 2% (78,147 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 31% (504 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm mạnh 55% (còn 5,246 tỷ đồng) chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn. Ngân hàng ghi nhận gần 2,136 tỷ đồng tiền cho vay các TCTD khác, gấp 3.6 lần đầu năm.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các TCTD khác giảm 90% so với đầu năm, chỉ còn 2,695 tỷ đồng, tất cả đều là tiền gửi có kỳ hạn. Tiền vay các TCTD khác ghi nhận hơn 16.4 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ có 933 triệu đồng, do kỳ này phát sinh thêm gần 15.5 tỷ đồng tiền vay chiết khấu, tái chiết khấu bằng VNĐ. Tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 5%, lên mức gần 90,922 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của BAB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BAB

Tính đến 30/06/2021, tổng nợ xấu Ngân hàng tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức hơn 641 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 79%, dù chỉ chiếm hơn 41 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhiều vẫn là nợ có khả năng mất vốn với hơn 310 tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 0.79% lên 0.82%.

Chất lượng nợ vay của BAB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BAB

Hàn Đông

FILI

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 28,335.6 -28.1 (-0.1%)
S&P500 3,465.4 +11.9 (+0.3%)
FTSE 100 5,860.3 +74.6 (+1.3%)
Hang Seng 24,918.8 +132.6 (+0.5%)
Nikkei 225 23,516.6 +42.3 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next