StockNews
Ngày đăng: 03/05/2021
Vietcombank: Thu dịch vụ tăng mạnh trong quý 1, nợ xấu tăng 47% Back

Vietcombank: Thu dịch vụ tăng mạnh trong quý 1, nợ xấu tăng 47%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) báo lãi trước và sau thuế tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 8,631 tỷ đồng và gần 6,908 tỷ đồng. Nợ xấu tăng 47% so với đầu năm.

Trong quý đầu năm, hoạt động chính chỉ tăng 12% so với cùng kỳ, lên mức gần 10,802 tỷ đồng. Trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ gấp 3 lần, ghi nhận gần 3,438 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh báo lãi gần 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 54 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các nguồn thu ngoài lãi khác lại sụt giảm so với cùng kỳ như hoạt động kinh doanh ngoại hối (-6%), hoạt động khác (-3%)...

Kỳ này, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng 6% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 2,275 tỷ đồng. Kết quả, Vietcombank báo lãi trước và sau thuế tăng 65%, đạt 8,631 tỷ đồng và gần 6,908 tỷ đồng. Như vậy, nếu so với kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất gần 25,686 tỷ đồng được đề ra, Vietcombank đã thực hiện được gần 34% chỉ tiêu sau quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của VCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của VCB

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của Ngân hàng giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn gần 1.3 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 19% (12,277 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 28% (24,008 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 4% (871,937 tỷ đồng)...

Về nguồn vốn kinh doanh, các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 55% (18,538 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 1% (hơn 1 triệu tỷ đồng),...

Một số chỉ tiêu tài chính của VCB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của VCB

Về chất lượng nợ vay trong kỳ này, tổng nợ xấu tăng lên 47% so với đầu năm, ghi nhận hơn 7,697 tỷ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ nghi ngờ (gấp 8.7 lần), nợ dưới tiêu chuẩn (tăng 96%). Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ 0.62% hồi đầu năm lên 0.88%.

Chất lượng nợ vay của VCB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của VCB

Hàn Đông

FILI

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 28,335.6 -28.1 (-0.1%)
S&P500 3,465.4 +11.9 (+0.3%)
FTSE 100 5,860.3 +74.6 (+1.3%)
Hang Seng 24,918.8 +132.6 (+0.5%)
Nikkei 225 23,516.6 +42.3 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next