StockNews
Ngày đăng: 03/05/2021
SRF báo lãi ròng quý 1 giảm 24% Back

SRF báo lãi ròng quý 1 giảm 24%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, lãi ròng quý đầu năm của CTCP Kỹ nghệ Lạnh (HOSE: SRF) đã giảm 24% so với cùng kỳ năm 2020, ghi nhận gần 6 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý 1 của SRF giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 126 tỷ đồng do doanh thu từ mảng kinh doanh chính từ công trình xây dựng và lắp đặt giảm đáng kể cũng như không còn ghi nhận doanh thu mảng cho thuê. Kéo theo đó, lãi gộp của Công ty cũng ghi nhận giảm 36%, về hơn 13 tỷ đồng.

Nhìn chung, các khoản chi phí trong kỳ của SRF đều ghi nhận giảm. Chi phí quản lý cùng chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) lần lượt giảm 42% và 23%. Chi phí bán hàng tuy gấp gần 2 lần cùng kỳ nhưng chỉ chiếm tỷ trọng thiểu số trong cơ cấu chi phí.

Kết quả, SRF báo lãi ròng quý 1 giảm 24% so với cùng kỳ, còn gần 6 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi sau thuế 43 tỷ đồng cho cả năm 2021, Công ty chỉ mới thực hiện được 14% mục tiêu đề ra sau 3 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của SRF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SRF

Tại ngày 31/03/2021, tổng tài sản của SRF ghi nhận gần 1,918 tỷ đồng, giảm 2% so với hồi đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn giảm 7%, còn hơn 817 tỷ đồng.

Mặt khác, giá trị khoản mục hàng tồn kho tăng 16%, lên hơn 328 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty không thay đổi đáng kể (hơn 1 tỷ đồng) nhưng không còn ghi nhận gần 2 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng trong kỳ và gần 2.4 tỷ đồng xử lý dự phòng cuối năm như trên BCTC kiểm toán năm 2020.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 3 của SRF ghi nhận hơn 1,370 tỷ đồng, giảm 3% so với cuối năm 2020. Về tình hình vay nợ tài chính, SRF tăng các khoản vay dài hạn thêm 14%, lên gần 92 tỷ đồng, trong khi đó, các khoản ngắn hạn của Công ty giảm 4%, còn hơn 685 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, khoản trả tiền trước của các công ty thuộc bên thứ ba cho SRF đã tăng đáng kể từ 52 tỷ đồng lên 114 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần).

Các công ty được SRF xếp là bên thứ ba và các nghiệp vụ liên quan
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SRF

Hà Lễ

FILI

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 28,335.6 -28.1 (-0.1%)
S&P500 3,465.4 +11.9 (+0.3%)
FTSE 100 5,860.3 +74.6 (+1.3%)
Hang Seng 24,918.8 +132.6 (+0.5%)
Nikkei 225 23,516.6 +42.3 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next