TIN PHS
Ngày đăng: 20/07/2020
DGC: TB Thay đổi tỷ lệ cho vay và/hoặc tính TSĐB Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
850.74
-4.31 (-0.50%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
56.74
-0.16 (-0.28%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 27,931.0 +34.3 (+0.1%)
S&P500 3,372.9 -0.6 (-0.0%)
FTSE 100 6,090.0 -95.6 (-1.5%)
Hang Seng 25,183.0 -47.7 (-0.2%)
Nikkei 225 23,289.4 +39.8 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next