TIN PHS
Ngày đăng: 15/06/2020
STB, ITA: TB Thay đổi giá cho vay và/hoặc tính TSĐB tối đa Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
850.74
-4.31 (-0.50%)
116.23
-0.64 (-0.54%)
56.74
-0.12 (-0.22%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 27,896.7 -80.1 (-0.3%)
S&P500 3,373.4 -6.9 (-0.2%)
FTSE 100 6,051.9 -133.7 (-2.2%)
Hang Seng 25,183.0 -47.7 (-0.2%)
Nikkei 225 23,289.4 +39.8 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next