TIN SÀN
Ngày đăng: 08/10/2019
BWS: Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn - đăng ký mua 50,000 CP Back

BWS: Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn - đăng ký mua 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 338,043 CP (tỷ lệ 0.42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/10/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/11/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
988.31
-0.89 (-0.09%)
104.68
-0.8 (-0.76%)
56.59
+0.13 (+0.23%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19