TIN SÀN
Ngày đăng: 08/10/2019
BWS: Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn - đăng ký mua 50,000 CP Back

BWS: Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn - đăng ký mua 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 338,043 CP (tỷ lệ 0.42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/10/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/11/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
857.48
-1.56 (-0.18%)
108.89
-1.6 (-1.45%)
54.93
-0.4 (-0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,322.3 +5.8 (+0.0%)
S&P500 2,782.0 +3.0 (+0.1%)
FTSE 100 7,737.4 +56.4 (+0.7%)
Hang Seng 31,029.8 -33.8 (-0.1%)
Nikkei 225 22,826.6 +32.7 (+0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next