StockNews
Ngày đăng: 08/10/2019
DHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị Back

DHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

.

Tài liệu đính kèm:
1.DHD_2019.10.8_15e1e21_Nghi_Quyet_HDQT_ve_chuyen_doi_trai_phieu_thanh_co_phieu_T10.2019.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
857.48
-1.56 (-0.18%)
108.89
-1.6 (-1.45%)
54.93
-0.4 (-0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,322.3 +5.8 (+0.0%)
S&P500 2,782.0 +3.0 (+0.1%)
FTSE 100 7,737.4 +56.4 (+0.7%)
Hang Seng 31,029.8 -33.8 (-0.1%)
Nikkei 225 22,826.6 +32.7 (+0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next